hasan özünal

hasan özünal


Karanlığa BİR ZEYTİN DALI

22 Nisan 2020 - 20:24

Karanlığa BİR ZEYTİN DALI

Bu şeytanlar için bu gün TEKBİRLERLE temizlik günüdür…  

Tarihin bir dönüm noktasındayız.

Büyük bir teselli ki VATANSEVERLERİMİZ bu dar günde vakarla dimdik ayakta. Hem de salt çoğunluğa yakın.

Birkaç cılız lağım faresinin dışında MİLLET TEK vücut.

Onlarca haçlı seferinden büyük şamarlar yiyenler, manevi değeri olan topraklarda, petrol gibi bir varlığın da keşfedilmesi ile bu bölge üzerindeki iştahlarına gem vuramaz oldular.

Yeryüzündeki lanetli kavim olan Yahudilerin emelleri ile kendi emellerini bölüşen haçlılar, TÜRKLERİN Çanakkale’de, Yemen’de, Sarıkamış’ta ölerek ZAFER kazandıklarını görünce taktik değiştirdiler.

Ortadoğu ve genel çerçevede İslam coğrafyasında baş edemedikleri TEK Millet TÜRKLER TEK Devlet de TÜRK DEVLETİ idi. Osmanlıyı bir şekilde bitirdiler ama yeniden toparlanan Türkiye Cumhuriyeti için yeni taktikler gerekli idi.

1453 den bu yana kökleri kurumayan içimizdeki farelerine, yine kanı ve sütü bozuk birilerini ilave ederek farklı bir yapı oluşturmaya başladılar.

Ahlaki, kültürel, ananevi, geleneksel, kısacası tüm manevi değerleri yok ederek toplumu çökertme taktiklerine giriştiler.

Çevremizdeki, hatta topraklarımız üzerinde konuşulan onlarca dil dururken kendi dillerini okullarda okutulmak üzere bize dayattılar. Halkı lükse alıştırdılar. Özgürlük mücadelesi adı altında devlete başkaldırmayı, mahalle baskısına son diyerek dar bölge otokontrol sistemimizi mahvettiler.

Medenileşmek adına mahremiyetimizi mahvettiler. Evrensel pislik olan alkolü medeniyet göstergesi sayıp, kumarı resmi kanallardan devlet eli ile teşvik ettiler. Cinsellik sembolü olan kadın çıplaklığına kişisel özgürlük etiketi taktılar.

Zinayı ve cinsel sapmaları kişisel hak ve özgürlükler kapsamına sokup doğal hale getirdiler.

Uyuşturucudan kazandıkları paralarla daha ucuz uyuşturucu temin ederek gençleri fiziken çökertmeye başladılar.

Aile kavramını yok ederek, atomun parçalanmasına benzer bir zincirleme patlama oluşturdular.

Eğitimde ezbercilik, kopyacılık, beleşçilikle temeli dinamitlediler. Gereksiz bilgilerle beyinleri meşgul ettiler. Tüm geleceği devlet memurluğu üzerine inşa ederek özel teşebbüsü, zanaatkârlığı, ticareti, sanayiyi yok ettiler.

Coğrafi sebepler nedeni ile gelişememiş doğu bölgelerdeki Kürt kökenlilere ermeni, yahudi ve haçlı liderleri gizleyerek, sözüm ona özgürlük vaat ettiler ve bölgenin var olan tüm değerlerini de yok ettiler.  Bölgeyi 50 yıl geriye götürdüler. Yediği çanağı pisletmeye teşvik ettiler. On binlerce canı yok ettiler.

Siyasi olarak sol/sağ kavramlarını körükleyip halkı birbirine kırdırdılar.

Mezhep ayrılıklarını körüklediler.

Bu milletin canından üstün tuttuğu değerlerden olan DİN kavramı arkasına iranın humeynisi taktiği ile gözü yaşlı kıçı kakalı bir meczubu bu millete musallat ettiler.

Tüm bunların olgunlaştığını sanarak da Ortadoğu’da fiilen harekete geçtiler.

Ama bu millet yutmadı, devlet aldanmadı çok şükür. Sol/sağ kavramına tekmeyi vuran millet, mezhep ayrılıklarını bir kenara bırakıp, farklı mezhepler birbirine daha sıkı sarıldı. Gözü yaşlı kıçıkakalı satılmış haçlı köpeği ve nefsini bu köpeğe köpek etmişlere büyük bir tokat vurdu.

Bu faaliyetleri ile paralel yürüttükleri Ortadoğu’daki eylemleri de başladığından bir türlü geri adım atamadılar ve şimdi tam bir karmaşa içine girdiler. Ani plan değişiklikleri ile durumu kurtarmaya çalışıyorlar.

Ama birinci tokattan sonra bu gün AFRİN’de ikinci tokadı yiyorlar.

Tüm bunlara sebep olan bizzat içimizdeki 1453 kalıntıları ve anaları meçhul olsa da, babaları haçlı olan içimizdeki satılmış kansızlardır.

Onların temizlenmesi yüz yıllık sıkıntıların tek çözümüdür.

Onlar kim midir?

Afrin’de Mehmetçiğin sıktığı her merinin acısını kıçlarında hissederek feryat eden içimizdeki şeytanlardır. Şeytana en büyük kurşun TEKBİR dir.

Bu şeytanlar için bu gün TEKBİRLERLE temizlik günüdür…

Bu gün yaşadıklarımız onlara kalınan duyarsızlığın bir sonucudur.

Mehmetçik AFRİN’i pislikten mükemmel bir biçimde temizler. Tüm Ortadoğu’yu da.

Millet olarak biz de bu içimizdeki şeytanları temizlemeliyiz.

Bizim SEFER ile ZAFER arasındaki süremiz BİR TEKBİR NİDASI kadardır.

Bu gün 80 Milyon “AFRİN” deyiz. TEK yürek TEK yumruk…

İçimizdeki pislikleri de bir üfürükle temizleme vaktidir.

Rabbimiz Şanlı Ordumuza şerefli ve canımızı koruyarak kazanacağımız zaferler ihsan etsin…

 

Hasan ÖZÜNAL

Karaman 21 Ocak 2018

YORUMLAR

  • 0 Yorum